UA-168935079-1
free portfolio web templates

Viisi vinkkiä onnistuneeseen videotuotantoon

Kävimme läpi 25-vuoden ajalta erityisen onnistuneet videotuotannot. Löysimme niistä yhdistäviä tekijöitä, joista kokosimme mielestämme viisi tärkeintä.

  1. SELKEÄ JA KONKREETTINEN TAVOITTEEN ASETTELU - mitä tarkemmin tilaaja tietää, miksi video tehdään, sitä paremmin tuotantoyhtiö työssä onnistuu. Tarkka tavoitteen määrittely auttaa karsimaan rönsyjä ja ohjaamaan fokusta oikeaan suuntaan. Rahaa säästyy. Ja kun maali on tiedossa, voidaan myös nähdä heiluiko maaliverkko vai livahtiko laukaus ohi.
  2. YKSI PÄÄVIESTI - kun tavoite on selvillä, videon pääviestin löytäminen on paljon helpompaa. Jos viestejä on liian monta, mikään ei jää katsojan mieleen. Videon tulisi myös olla osa yrityksen viestintäkokonaisuutta. Videolla on oma tehtävänsä, powerpoint-kalvoilla oma käyttötarkoituksensa.
  3. HYVÄ SUUNNITTELU - video koostuu monista osa-alueista ja erilaisten luovien ihmisten työpanoksesta. Siksi on tärkeää, että tekeminen suunnitellaan hyvin, niin käsikirjoituksen kuin toteutuksenkin osalta. Käsikirjoitusvaihe on myös kustannustehokkain vaihe viestin ja tyylin hiomiseen. Siihen kannattaa panostaa.
  4. SITOUTUMINEN PROJEKTIIN - parhaimmat tulokset saavutetaan kun sekä tilaaja että tekijät ovat projektissa täysillä mukana. Sitoutumisessa puolestaan auttavat edellä mainitut asiat; kirkas tavoite, viesti joka on kaikille selkeä sekä suunnitelmat, jotka on tehty huolella. Kaikki tekevät samaa juttua ja häslinki vähenee.
  5. JAKELU JA MARKKINOINTI - hieno video ilman katsojia on vain rahojen tuhlausta. Tavoitteena ei tulisi olla mahdollisimman suuri määrä katsojia, vaan oikeat katsojat oikeassa ajassa ja paikassa. Konkreettisen tavoitteen määrittely pitää sisällään myös kohderyhmän ja esityskanavan pohtimisen. Videon julkaisua kannattaa myös markkinoida yrityksen muissa kanavissa.

© Copyright 2020 Pixtell Oy - All Rights Reserved